Výsledky

Lesák CUP 2024:
(SO 24. 08. 2024)
Tyjo, toto letí... Uvidíme jestli během devátého ročníku
někdo pokoří nejrychlejší časy.
Lesák CUP 2023:
(SO 26. 08. 2023)
Kritérium
40 km
20 km
Žáci II a Žákyně II (5km)
Žákyně I (5km)
Žáci I (5km)
Minižákyně II (2km)
Minižáci II (2km)
Minižákyně I (1km)
Minižáci I (1km)
Předškolčky
Předškoláci
Odrážedla
Lesák CUP 2022:
(SO 27. 08. 2022)
40 km
20 km
20 km koloběžci a běžci
Žáci II a Žákyně II (5km)
Žákyně I (5km)
Žáci I (5km)
Minižákyně II (2km)
Minižáci II (2km)
Minižákyně I (1km)
Minižáci I (1km)
Předškolčky
Předškoláci
Odrážedla
Lesák CUP 2021:
(SO 28. 08. 2021)
40 km
20 km
20 km koloběžky
Žáci II a Žákyně II (5km)
Žákyně I (5km)
Žáci I (5km)
Minižákyně II (2km)
Minižáci II (2km)
Minižákyně I (1km)
Minižáci I (1km)
Předškolčky
Předškoláci
Odrážedla
Lesák CUP 2020:
(SO 29. 08. 2020)
40 km
20 km
20 km koloběžky
Žáci II a Žákyně II (5km)
Žáci I a Žákyně I (5km)
Minižákyně II (2km)
Minižáci II (2km)
Minižáci I a Minižákyně I (1km)
Předškoláci
Odrážedla
Lesák CUP 2019:
(SO 24. 08. 2019)
40 km
20 km
20 km koloběžky
Žáci II (5km)
Žáci I (5km)
Minižákyně II (2km)
Minižáci II (2km)
Minižáci I (1km)
Předškoláci (2011 a ml.)
Odrážedla
Lesák CUP 2018:
(SO 25. 08. 2018)
40 km
20 km
20 km koloběžky
Žáci II (5km)
Žáci I (5km)
Minižáci II (2km)
Minižáci I (1km)
Předškoláci (2011 a ml.)
Odrážedla
Lesák CUP 2017:
(NE 27. 08. 2017)
40 km
20 km
Žáci II (5km)
Žáci I (5km)
Minižáci II (2km)
Minižáci I (1km)
Předškoláci (2011 a ml.)
Odrážedla
Lesák CUP 2016:
(SO 27. 08. 2016)
40 km
20 km
Žáci II (5km)
Žáci I (5km)
Minižáci II (2km)
Minižáci I (1km)
Předškoláci (2011 a ml.)
Odrážedla