Propozice závodu LESÁK CUP

Termín: sobota 24. srpna 2024
Místo konání závodu: Červený Kostelec – Bohdašín, místní lokalita “Lesák“
Tratě závodu:

40 km – Dva dvacetikilometrové okruhy po zpevněných i nezpevněných lesních cestách a lesních pěšinách. Trasa je vedena Jestřebími horami, viz. mapa závodu

20 km – Dvacetikilometrový okruh po zpevněných i nezpevněných lesních cestách a lesních pěšinách. Trasa je vedena Jestřebími horami, viz. mapa závodu

Startovné:

Trať 20 km:
350 CZK, registrace online, online platba do 30.06.2024
400 CZK, registrace online, online platba od 01.07.2024 do 24.08.2024 (nejdéle hodinu před startem)
450 CZK, registrace online, platba až na místě od 01.07.2024 do 24.08.2024 (nejdéle hodinu před startem)
Registrace je možná pouze online.


Trať 40 km:
400 CZK, registrace online, online platba do 30.06.2024
450 CZK, registrace online, online platba od 01.07.2024 do 24.08.2024 (nejdéle hodinu před startem)
500 CZK, registrace online, platba až na místě od 01.07.2024 do 24.08.2024 (nejdéle hodinu před startem)
Registrace je možná pouze online.


Prosíme, zaplaťte startovné online. Zrychlí se tím výdej startovních čísel při prezentaci a ušetříte.


Mladší kategorie ZDARMA
(odrážedla, předškoláci, předškolačky, minižáci I, minižákyně I, minižáci II, minižákyně II, žáci I, žákyně I, žáci II, žákyně II)
Registrace je možná pouze online i v případě dětských kategorií (nejdéle hodinu před startem).V případě neúčasti nebo zrušení startu účastníkem se startovné nevrací.

Startovné zahrnuje: účast v závodě,
změření času v cíli,
občerstvení v cíli závodu (pro 40 km i při průjezdu do druhého kola),
jídlo po závodě (klobása nebo kuře a pivo/limo + palačinka),
zdravotní a pořadatelská služba,
startovní číslo,
mytí kol,
dárek k registraci - balení oříšků od firmy NutWorld.cz (pro prvních 100 přihlášených (a zaplacených) závodníků na 20 a 40 km trati)
Prezentace:

sobota 24.08.

8:30 - 9:45 - výdej čísel – dětské kategorie
8:30 - 12:00 - výdej čísel – 40 km a 20 km

Kancelář závodu: v místě startu
Starty:

10:00 - start prvního závodu - odrážedla
10:10 - start předškolačky a předškoláci
10:20 - start minižáci I a minižákyně I
10:35 - start minižáci II a minižákyně II
10:50 - start žáci, žákyně I, II
11:40 - vyhlášení výsledků dětských kategorií
12:30 - start hlavního závodu na 40 km, hromadný start pro všechny kategorie
12:35 - start závodu na 20 km, hromadný start pro všechny kategorie
16:00 - odhadovaný čas kritéria pro TOP 10 závodníků NOVINKA
16:20 - odhadovaný čas vyhlášení výsledků

Přihlášky:

v sekci „Přihlášky“ v horní navigační liště, zajišťuje Sportchallenge.

možnost platit online (okamžitá online platba)

dotazy související s registrací směřujte na email info@sportchallenge.cz

Ředitel závodu: Michal Bergmann
Hlavní rozhodčí: Miroslav Tlamka
Občerstvení:

1x bufet v místě startu závodu (při průjezdu do druhého 20 km okruhu)

po závodě: klobása nebo kuře a pivo/limo

Kategorie:
VěkRočníkKategorieTrať
do 4 let2020 a mladšíOdrážedlaOkruh na hřišti – 130 m
do 5 let2019 a mladšíPředškoláciOkruh na hřišti – 260 m
do 5 let2019 a mladšíPředškolačkyOkruh na hřišti – 260 m
6–7 let2017 – 2018Minižáci IOkruh na Lesáku – 1x800 m
6–7 let2017 – 2018Minižákyně IOkruh na Lesáku – 1x800 m
8–9 let2015 – 2016Minižáci IIOkruh na Lesáku – 2x800 m
8–9 let2015 – 2016Minižákyně IIOkruh na Lesáku – 2x800 m
10–12 let2012 – 2014Žáci I5 km
10–12 let2012 – 2014Žákyně I5 km
13–14 let2010 – 2011Žáci II5 km
13–14 let2010 – 2011Žákyně II5 km
15–16 let2008 – 2009Kadeti20 km
15–16 let2008 – 2009Kadetky20 km
17–18 let2006 – 2007Junioři40 km
17–18 let2006 – 2007Juniorky20 km
od 19 let1995 – 2005Muži40 km
od 19 let (*)1995 – 2007 (*)Muži20 km
od 19 let2005 a staršíŽeny40 km, 20 km
30–39 let1985 – 1994Masters40 km, 20 km
40–49 let1975 – 1984Masters II40 km, 20 km
50–59 let1965 – 1974Veteráni40 km, 20 km
od 60 let1964 a staršíVeteráni II20 km

(*) Jestliže junior (ročník 2006 – 2007) nechce jet 40 km, může se přihlásit do kategorie mužů na 20 km.

Může se stát, že při účasti méně než 4 startujících v kategorii budou startující přeřazeni do nejbližší vyšší kategorie!
Kategorie koloběžek byla v roce 2024 zrušena.

Ceny:

Nejlepší tři muži a tři ženy (40 km) - finační odměna

Nejlepší tři muži (kritérium) - finanční odměna

1.- 3. místo v ostatních kategoriích - věcné ceny v hodnotě více než 50.000 Kč

(loňské finační odměny pro nejlepší tři muže)

Vrchařská prémie:

pro toho, kdo nejrychleji vyjede po startu na panskou cestu - sud piva Primátor

platí pro 40 km - start 12:30

více, viz.: mapka vrchařské prémie

Lesák CUP kritérium:

Po hlavním závodě bude připraven krátký závod (kritérium - fialově) pro 5 nejlepších závodníků (bez rozdílu kategorií) v absolutním pořadí na 40 km závodě a 5 pořadatelem vybraných závodníků (divoká karta)!

Závod se bude konat v prostoru startu a cíle na zkrácené dětské trati doplněné o technické překážky.

Start kritéria je v 16:00

Závod je vypsán na 8 okruhů, kdy po průjezdu do každého dalšího kola dojde k vyřazení (odvolání) posledního závodníka (do cíle tak dojedou nejlepší tři závodníci).

Jestliže některý z nominovaných jezdců odmítne startovat, bude vybrán další jezdec dle celkového pořadí.

Řazení na startu:

first line: prvních deset z loňského ročníku, divoké karty pořadatele - startovní číslo označeno samolepkou
ostatní závodníci dle příchodu na start - řazení „odzadu“

Časový limit:

Z důvodu dalšího závodu (kritérium) s pevným startem v 16:00 je stanoven časový limit pro 40 km závod na 3 hodiny a 15 minut (15:45 - 12,3 km/h). Poté dochází k přeznačení trati a oficiálnímu tréninku na trati kritéria. Závod je možné dokončit i po překročení časového limitu po upravené trase (příjezd do cíle z opačné strany), avšak je nutné tuto informaci předat rozhodčím a bude evidováno pouze pořadí.

Výsledky:

neoficiální výsledky se budou průběžně zveřejňovat na tabuli u cíle závodu, protesty podávejte bezprostředně po závodu, výsledky budou také k dispozici na internetu

Mytí kol: zajištěno v místě cíle
Zdravotní zajištění: báňská záchranná služba Odolov
Mail: info@lesak-cup.cz
Pořadatel:

Lesák CUP z.s.

Lhota za Červeným Kostelcem 396, 549 41, Červený Kostelec, IČ: 09732446

Spolupořadatel:

Radek Čermák, Bohdašín 6, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 86672291

Různé:

Závod se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky. Jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně! Ochranná plná přilba je povinná.
U závodníků mladších 18 let nutný souhlas jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce.
Závod se jede dle tohoto rozpisu a soutěžního řádu pro závody horských kol.
Pro starty všech kategorií platí pro závodníky: řazení na start „odzadu“.
Závodník, který nedokončí závod, je povinen toto nahlásit rozhodčím.
Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování v lesních úsecích, neodhazovat odpadky a jinak znečisťovat les.
Závod se jede za plného silničního provozu a každý závodník se ho zúčastňuje na vlastní nebezpečí, každý závodník také nese odpovědnost za škodu způsobenou na věcech a zdraví svém, pořadatele i třetích osob, doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění.
Závodníci jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatelů, Policie ČR a respektovat je.
Pořadatel se zavazuje, že bude chránit Vaše osobní údaje, neposkytne je třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu platné legislativy. Účastí v závodě souhlasí závodník s využitím jeho osobních údajů pro potřeby pořadatele.
Pořadatel si vyhrazuje právo udělat změny ve vedení tratí a v časovém harmonogramu v případě nepředvídaných událostí.
Pro účast v závodě není nutná licence ČSC.
Účastník závodu souhlasí, aby pořadatel závodu zpracoval jím poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění účastník dále dává výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v přihlášce k závodu pro potřeby pořadatele. Souhlasí se zasíláním informačních e-mailů a SMS (o průběhu závodu a dalších doprovodných instrukcích) na kontakt, který uvádí v přihlášce. V případě, že nebude mít zájem o zasílání informačních e-mailů a SMS, bude sám pořadatele informovat.
Účastník před startem stvrzuje svým podpisem nebo potvrzením přihlášky, že tyto body bere na vědomí.

Rozpis byl schválen komisí MTB a mládeže SCKHK dne 02. 05. 2024, Miroslav Tlamka v.r.