Propozice závodu LESÁK CUP

Závod je zařazen do poháru mládeže sckhk.

Závod je zařazen do českého krosového koloběžkového poháru.

Termín: sobota 29. srpna 2020
Místo konání závodu: Červený Kostelec – Bohdašín místní lokalita “Lesák“
Tratě závodu:

40 km – Dva dvacetikilometrové okruhy po zpevněných i nezpevněných lesních cestách a lesních pěšinách. Trasa je vedena Jestřebími horami, viz. mapa závodu

20 km – Dvacetikilometrový okruh po zpevněných i nezpevněných lesních cestách a lesních pěšinách. Trasa je vedena Jestřebími horami

Startovné:

Trať 20 km:
290 CZK, předem přihlášení, předem zaplaceno
300 CZK, předem přihlášení, zaplacení na místě (do středy 21.8.)
350 CZK, přihlášení i zaplacení na místě


Trať 40 km:
350 CZK, předem přihlášení, předem zaplaceno
360 CZK, předem přihlášení, zaplacení na místě (do středy 21.8.)
400 CZK, přihlášení i zaplacení na místě


Mladší kategorie ZDARMA
(odrážedla, předškoláci, předškolačky, minižáci I, minižákyně I, minižáci II, minižákyně II, žáci I, žákyně I, žáci II, žákyně II)

Startovné zahrnuje: účast v závodě, změření času v cíli, občerstvení na trati závodu, občerstvení v cíli závodu, zdravotní a pořadatelská služba, technické zázemí, startovní číslo, mytí kol
Prezentace:

sobota 29.8.

8:30 - 9:45 - prezentace na dětské kategorie
8:30 - 11:00 - prezentace na 40 a 20 km

Kancelář závodu: v místě startu
Starty:

10:00 - start prvního závodu - odrážedla
10:10 - start předškolačky a předškoláci
10:20 - start minižáci I a minižákyně I
10:35 - start minižáci II a minižákyně II
10:50 - start žáci, žákyně I, II
11:40 - vyhlášení výsledků dětských kategorií
12:15 - start hlavního závodu na 40 a 20 km hromadný start pro všechny kategorie
15:15 - odhadovaný čas vyhlášení výsledků

Přihlášky:

v sekci „přihlášky“ v horní navigační liště, zajišťuje: sportchallenge.cz

možnost platit online anebo také hotově v prodejně Kola Rtyně

Ředitel závodu: Michal Bergmann
Hlavní rozhodčí: Miroslav Tlamka
Občerstvení:

1x bufet v místě startu závodu (při průjezdu do druhého 20 km okruhu)

po závodě: klobása nebo kuře a pivo/pito/limo

Kategorie:
VěkRočníkKategorieTrať
do 4 let2016 a mladšíOdrážedlaOkruh na hřišti
do 5 let2015 a mladšíPředškoláciOkruh na hřišti
do 5 let2015 a mladšíPředškolčkyOkruh na hřišti
6–7 let2013 – 2014Minižáci IOkruh na Lesáku cca 750 m
6–7 let2013 – 2014Minižákyně IOkruh na Lesáku cca 750 m
8–9 let2011 – 2012Minižáci IIOkruh na Lesáku cca 1500 m
8–9 let2011 – 2012Minižákyně IIOkruh na Lesáku cca 1500 m
10–12 let2008 – 2010Žáci I5 km
10–12 let2008 – 2010Žákyně I5 km
13–14 let2006 – 2007Žáci II5 km
13–14 let2006 – 2007Žákyně II5 km
15–16 let2004 – 2005Kadeti20 km
15–16 let2004 – 2005Kadetky20 km
17–18 let2002 – 2003Junioři40 km
17–18 let2002 – 2003Juniorky20 km
od 19 let1991 – 2001Muži40 km
od 19 let (*)1991 – 2003 (*)Muži20 km
od 19 let2001 a staršíŽeny40 km, 20 km
30–39 let1981 – 1990Masters40 km, 20 km
40–49 let1971 – 1980Masters II40 km, 20 km
od 50 let1970 a staršíVeteráni40 km, 20 km
od 15 let2005 – staršíKoloběžky muži20 km
od 15 let2005 – staršíKoloběžky ženy20 km

(*) Jestliže junior (ročník 2002 – 2003) nechce jet 40 km, může se přihlásit do kategorie mužů na 20 km.

Může se stát, že při účasti méně než 4 startujících v kategorii budou startující přeřazeni do nejbližší vyšší kategorie!

Ceny:

vítěz a vítězka hlavního závodu (40 km) - trofej LESÁK CUP

1.- 3. místo v ostatních kategoriích - věcné ceny

Vrchařská prémie:

pro toho, kdo nejrychleji vyjede po startu na panskou cestu - sud piva Primátor

platí pro 20 km / 40 km - start 12:15

více, viz.: mapka vrchařské prémie

Výsledky:

neoficiální výsledky se budou průběžně zveřejňovat na tabuli u cíle závodu, protesty podávejte bezprostředně po závodu, výsledky budou také k dispozici na internetu

Mytí kol: zajištěno v místě cíle
Zdravotní zajištění: báňská záchranná služba Odolov
Mail: info@lesak-cup.cz
Pořadatel:

Michal Bergmann, Lhota za Červeným Kostelcem 396, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 03782964

Radek Čermák, Bohdašín 6, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 86672291

Různé:

Závod se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky. Jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně! Ochranná plná přilba je povinná.
U závodníků mladších 18 let nutný souhlas jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce.
Závod se jede dle tohoto rozpisu a soutěžního řádu pro závody horských kol.
Pro starty všech kategorií platí pro závodníky: řazení na start „odzadu“.
Závodník, který nedokončí závod, je povinen toto nahlásit rozhodčím.
Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování v lesních úsecích, neodhazovat odpadky a jinak znečisťovat les.
Závod se jede za plného silničního provozu a každý závodník se ho zúčastňuje na vlastní nebezpečí, každý závodník také nese odpovědnost za škodu způsobenou na věcech a zdraví svém, pořadatele i třetích osob, doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění.
Závodníci jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatelů, Policie ČR a respektovat je.
Pořadatel se zavazuje, že bude chránit Vaše osobní údaje, neposkytne je třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu platné legislativy. Účastí v závodě souhlasí závodník s využitím jeho osobních údajů pro potřeby pořadatele.
Pořadatel si vyhrazuje právo udělat změny ve vedení tratí a v časovém harmonogramu v případě nepředvídaných událostí.
Pro účast v závodě není nutná licence ČSC.
Závodníci před startem stvrzují svým podpisem nebo potvrzením přihlášky, že tyto body berou na vědomí.