Propozice závodu LESÁK CUP

Závod je zařazen do poháru mládeže sckhk.

Závod je zařazen do českého krosového koloběžkového poháru.

Termín: sobota 29. srpna 2020
Místo konání závodu: Červený Kostelec – Bohdašín místní lokalita “Lesák“
Tratě závodu:

40 km – Dva dvacetikilometrové okruhy po zpevněných i nezpevněných lesních cestách a lesních pěšinách. Trasa je vedena Jestřebími horami, viz. mapa závodu

20 km – Dvacetikilometrový okruh po zpevněných i nezpevněných lesních cestách a lesních pěšinách. Trasa je vedena Jestřebími horami, viz. mapa závodu

Startovné:

Trať 20 km:
290 CZK, registrace online, platba převodem do 30.06.2020
340 CZK, registrace online, platba převodem od 01.07.2020 do 26.08.2020
350 CZK, registrace online do 26.08.2020, platba až na místě
400 CZK, registrace i platba na místě


Trať 40 km:
350 CZK, registrace online, platba převodem do 30.06.2020
390 CZK, registrace online, platba převodem od 01.07.2020 do 26.08.2020
400 CZK, registrace online do 26.08.2020, platba až na místě
450 CZK, registrace i platba na místě


Mladší kategorie ZDARMA
(odrážedla, předškoláci, předškolačky, minižáci I, minižákyně I, minižáci II, minižákyně II, žáci I, žákyně I, žáci II, žákyně II)


V případě neúčasti nebo zrušení startu účastníkem se startovné nevrací.

Startovné zahrnuje: účast v závodě, změření času v cíli, občerstvení na trati závodu, občerstvení v cíli závodu, zdravotní a pořadatelská služba, technické zázemí, startovní číslo, mytí kol
Prezentace:

sobota 29.08.

8:30 - 9:45 - prezentace na dětské kategorie
8:30 - 11:30 - prezentace na 40 km a 20 km

Kancelář závodu: v místě startu
Starty:

10:00 - start prvního závodu - odrážedla
10:10 - start předškolačky a předškoláci
10:20 - start minižáci I a minižákyně I
10:35 - start minižáci II a minižákyně II
10:50 - start žáci, žákyně I, II
11:40 - vyhlášení výsledků dětských kategorií
12:15 - start hlavního závodu na 40 km, hromadný start pro všechny kategorie
12:20 - start závodu na 20 km, hromadný start pro všechny kategorie
15:30 - odhadovaný čas vyhlášení výsledků

Přihlášky:

v sekci „Přihlášky“ v horní navigační liště, zajišťuje: sportchallenge.cz

možnost platit online anebo také hotově v prodejně Kola Rtyně

Ředitel závodu: Michal Bergmann
Hlavní rozhodčí: Miroslav Tlamka
Občerstvení:

1x bufet v místě startu závodu (při průjezdu do druhého 20 km okruhu)

po závodě: klobása nebo kuře a pivo/pito/limo

Kategorie:
VěkRočníkKategorieTrať
do 4 let2016 a mladšíOdrážedlaOkruh na hřišti
do 5 let2015 a mladšíPředškoláciOkruh na hřišti
do 5 let2015 a mladšíPředškolačkyOkruh na hřišti
6–7 let2013 – 2014Minižáci IOkruh na Lesáku cca 750 m
6–7 let2013 – 2014Minižákyně IOkruh na Lesáku cca 750 m
8–9 let2011 – 2012Minižáci IIOkruh na Lesáku cca 1500 m
8–9 let2011 – 2012Minižákyně IIOkruh na Lesáku cca 1500 m
10–12 let2008 – 2010Žáci I5 km
10–12 let2008 – 2010Žákyně I5 km
13–14 let2006 – 2007Žáci II5 km
13–14 let2006 – 2007Žákyně II5 km
15–16 let2004 – 2005Kadeti20 km
15–16 let2004 – 2005Kadetky20 km
17–18 let2002 – 2003Junioři40 km
17–18 let2002 – 2003Juniorky20 km
od 19 let1991 – 2001Muži40 km
od 19 let (*)1991 – 2003 (*)Muži20 km
od 19 let2001 a staršíŽeny40 km, 20 km
30–39 let1981 – 1990Masters40 km, 20 km
40–49 let1971 – 1980Masters II40 km, 20 km
od 50 let1970 a staršíVeteráni40 km, 20 km
od 15 let2005 – staršíKoloběžky muži20 km
od 15 let2005 – staršíKoloběžky ženy20 km

(*) Jestliže junior (ročník 2002 – 2003) nechce jet 40 km, může se přihlásit do kategorie mužů na 20 km.

Může se stát, že při účasti méně než 4 startujících v kategorii budou startující přeřazeni do nejbližší vyšší kategorie!

Ceny:

vítěz a vítězka hlavního závodu (40 km) - trofej LESÁK CUP

1.- 3. místo v ostatních kategoriích - věcné ceny

Vrchařská prémie:

pro toho, kdo nejrychleji vyjede po startu na panskou cestu - sud piva Primátor

platí pro 40 km - start 12:15

více, viz.: mapka vrchařské prémie

Výsledky:

neoficiální výsledky se budou průběžně zveřejňovat na tabuli u cíle závodu, protesty podávejte bezprostředně po závodu, výsledky budou také k dispozici na internetu

Mytí kol: zajištěno v místě cíle
Zdravotní zajištění: báňská záchranná služba Odolov
Mail: info@lesak-cup.cz
Pořadatel:

Michal Bergmann, Lhota za Červeným Kostelcem 396, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 03782964

Radek Čermák, Bohdašín 6, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 86672291

Různé:

Závod se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky. Jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně! Ochranná plná přilba je povinná.
U závodníků mladších 18 let nutný souhlas jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce.
Závod se jede dle tohoto rozpisu a soutěžního řádu pro závody horských kol.
Pro starty všech kategorií platí pro závodníky: řazení na start „odzadu“.
Závodník, který nedokončí závod, je povinen toto nahlásit rozhodčím.
Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování v lesních úsecích, neodhazovat odpadky a jinak znečisťovat les.
Závod se jede za plného silničního provozu a každý závodník se ho zúčastňuje na vlastní nebezpečí, každý závodník také nese odpovědnost za škodu způsobenou na věcech a zdraví svém, pořadatele i třetích osob, doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění.
Závodníci jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatelů, Policie ČR a respektovat je.
Pořadatel se zavazuje, že bude chránit Vaše osobní údaje, neposkytne je třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu platné legislativy. Účastí v závodě souhlasí závodník s využitím jeho osobních údajů pro potřeby pořadatele.
Pořadatel si vyhrazuje právo udělat změny ve vedení tratí a v časovém harmonogramu v případě nepředvídaných událostí.
Pro účast v závodě není nutná licence ČSC.
Účastník závodu souhlasí, aby pořadatel závodu zpracoval jím poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění účastník dále dává výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v přihlášce k závodu pro potřeby pořadatele. Souhlasí se zasíláním informačních e-mailů a SMS (o průběhu závodu a dalších doprovodných instrukcích) na kontakt, který uvádí v přihlášce. V případě, že nebude mít zájem o zasílání informačních e-mailů a SMS, bude sám pořadatele informovat.
Účastník svoji účastí na akci potrvzuje, že netrpí příznaky COVID-19 a cítí se zdráv.
Závodníci před startem stvrzují svým podpisem nebo potvrzením přihlášky, že tyto body berou na vědomí.

Rozpis byl schválen komisí MTB a mládeže, 15.05.2020, Miroslav Tlamka v.r.